Célkitűzések

Az alapítvány célja többek között:
"Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekoktatás, nevelés, könyv és egyéb sajtótermékek, kép- és hanghordozók kiadása és forgalmazása, család- és idôs lelki és szociális segítő gondozó tevékenység, konferenciák, tanácskozások, hangversenyek szervezése Magyarországon és a határon túl."

Az alapítvány 2004 májusában kezdte meg a fent jelölt céloknak megfelelő munkáját:
A Bibliának és baptista örökségünknek megfelelő

  1. gyermek- és ifjúsági konferenciák, táborok szervezését
  2. családgondozó és egyéb lelkigondozó jellegű, megelőző és terápiás előadások, foglalkozások szervezését
  3. evangélizációk, hitmélyítő alkalmak, zenés áhítatok, hangversenyek, ének- és
  4. zenekarok szervezését, menedzselését
  5. misszióutak szervezését itthon és külföldön
  6. nyugdíjas lelkipásztor-találkozók szervezését
  7. könyv, újság, szórólap, hang- és képhordozó eszközök kiadását és forgalmazását
  8. idős lelkipásztorok és özvegy lelkipásztornék segítését
Alapító: Dr. Almási Mihály
Pest Megyei Bíróság, 12. Pk. 60.255/2002/4 Közhasznú Alapítvány
A bejegyzés jogerőre emelkedett: 2002. szeptember 1-jén.

Számlaszám: 11742252-20061533, OTP BANK NyRT.
Postacímünk: 1431 Budapest, Pf. 171.
Tel.: +36-30/9787-331Fax: +36-1/283-1413

powered by SiteSet